تحول در ابزارهای ذخیره سازی ۷۰۰ ترابایت اطلاعات در یک گرم DNA

هر موجود زنده‌ای برای تولید‌ مثل و حفظ و نگهداری خود در طول دوران زندگی، مجهز به ابزار و وسایلی است که حافظ و ناقل اطلاعات حیاتی موجودات زنده بوده و نگهداری و بقای نسل آن را ممکن می‌کند. شگفت ‌انگیزترین واقعیت این است که تمام موجودات زنده امروزی با وجود تنوع و کثرت، دارای ویژگی‌های مشخص مشترکی هستند و مهمترین ویژگی مشترک آن‌ها وجود سلول به عنوان واحد ساختمانی موجودات زنده است. همه موجودات زنده از تکثیر و رشد یک سلول به نام سلول تخم به وجود می‌آیند که دارای تمام اطلاعات مربوط به آن موجود زنده است؛ به این معنی که اطلاعات مربوط به تمام سلول‌های بدن موجود و خصوصیات ژنتیکی آن در همین سلول وجود دارند و سلول‌های حاصل از تکثیر سلول تخم، در مراحل خاصی از رشد جنینی به بافت‌های مختلف تمایز می‌یابند. علاوه بر تمام اطلاعات مربوط به عملکرد بافت‌ها و ارگان‌های بدن، خصوصیات ظاهری و ژنتیکی پدر و مادر هم در این سلول وجود دارد و به نسل‌های بعد منتقل می‌شود، اما این اطلاعات چگونه کد گذاری می‌شوند؟
پاسخ این پرسش در ماده‌ای به‌نام DNA نهفته است. ساختار و عملکرد این ماده وراثتی در حوزه بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک قرار می‌گیرد و تا حدی از حوصله این بحث خارج است، ولی به صورت خلاصه و ساده شده عملکرد این ماده را بررسی می‌کنیم و سپس به اصل موضوع می‌پردازیم!

دی اکسی ریبونوکلئیک اسید که به اختصار DNA نامیده می‌شود دارای یک ساختار مارپیچی دو رشته‌ای، و هر رشته دارای یک ترکیب پایه به نام نوکلئوتید است که از چهار باز آلی به نام‌های گوانین (G)، آدنین (A)، سیتوزین (C) و تایمین(T) تشکیل شده‌اند. دو رشته DNA توسط این باز‌ها به هم متصل می‌شوند ولی گوانین فقط به سیتوزین و آدنین فقط به تایمین می‌چسبد و همین موضوع راز کد گذاری و ذخیره سازی اطلاعات توسط این ماده به حساب می‌آید. توالی و ترتیب یک رشته، توالی و ترتیب رشته مکمل را تعیین می‌کند و به زبان ساده، تغییر توالی‌ها ساختار و عملکرد سلول را کنترل می‌کنند