پرسش در مورد محصول #30903

اندروید باکس به صورت پیش فرض miracast جهت اسکرین میرورینگ موجود هست و یا میبایست به صورت اپ روش نصب