پاسخ به پرسش #34566

دو مدل در سایت است گارانتی 7 روزه و گارانتی یک ماهه در حد خیلی نو است و هر دو مدل کارتن و تمام وسایل را دارد