پاسخ به پرسش #34435

تعداد زیاد از شرکت خود دی لینک خریداری شده. دو مدل در سایت است گارانتی 7 روزه و یک ماهه گارانتی یک ماهه در حد خیلی نو است و هر دو مدل کارتن و تمام وسایل را دارد