پاسخ به پرسش #32998

برنامه رو از نت استور دستگاه نصب کنید