پرشکایت ترین اپراتور تلفن همراه کدام است؟

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارشی به مقایسه آمار شکایات مشترکین از اپراتورهای موبایلی کشور در حوزه تلفن همراه در … ایلنا –  پرشکایت ترین اپراتور تلفن همراه :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارشی به مقایسه آمار شکایات مشترکین از اپراتورهای موبایلی کشور در حوزه تلفن همراه در بازه زمانی مهرماه نسبت […]

بستن
مقایسه