نیمی از ترافیک انتقالی سرور تلگرام از مسیر ایران است

به گزارش سیتنا، طبق آخرین آمار در دسترس از نرم افزار تلگرام و کاربری آن در سطح جهانی که توسط مؤسسه Digital Marketing State/Strategy منتشر شده است، تعداد کاربران تلگرام در سطح جهان تا ماه می به بیش از 62 میلیون کاربر رسیده است. تعداد کاربران فعال این شبکه روزانه برابر با حدود 15 میلیون نفر و تعداد پیام های مخابره شده در هر روز به شکل میانگین برابر با 12 میلیارد پیام است.

به شکل متوسط در هر هفته، یک میلیون کاربر به جمع کاربران تلگرام افزوده می شود که تقریبا در هر روز برابر با 220 هزار نفر است و تعداد دانلود این نرم افزار طی آخرین هفته مورد محاسبه از سوی این مؤسسه برابر با 8 میلیون تعداد دانلود بوده است.

این نرم افزار نه تنها در ایران و روسیه به شدت مورد توجه کاربران قرار گرفته است، بلکه طبق آمار موجود در تمام قاره ها و کشورهای مختلف در حال اشاعه و استفاده است. به گونه ای که تنها در کشور برزیل، تعداد کاربران این نرم افزار به 4 میلیون رسیده است و روزانه برابر با 400 میلیون پیام از طریق این پیام رسان در این کشور تبادل می شود.546353_781

نگاهی به آمار تبادل اطلاعات با سرور اصلی تلگرام نشان می دهد، حدود 45 درصد از کل ترافیک انتقالی با این سرور از مسیر ایران، 17 درصد از ایالات متحده، 6 درصد از روسیه، 3 درصد از انگلستان و در حدود 3 درصد نیز از آلمان بوده است.546354_701