سفارشات ارسال فوری به مقصد تهران که بین ساعت 10 تا 19 روزهای اداری و ساعت 16 روز های پنج شنبه ثبت شوند به صورت 100 دقیقه ای ارسال می گردد.

سفارشات خارج از این بازه زمانی ساعت 10 صبح اولین روز کاری ارسال می شود.

سفارشات به مقصد شهرستان که بین ساعت 10 تا 16 روزهای اداری ثبت شوند در همان روز تحویل اپراتور پستی می گردد.

تماس با ما